ชื่อไทย : เอื้องชะนี
ชื่อท้องถิ่น : มือชะนี, เอื้องขนค่าง(เชียงใหม่) / เอื้องนางนี(กทม.) / เอื้องมือค่าง(แม่ฮ่องสอน) / เอื้องอีฮุย(เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium senile Par. & Rchb. f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำรูปรีแบนเล็กน้อย ขนาด 8-15 ? 1.2-1.8 ซม. บริเวณข้อมักจะคอดมีขนสีขาวยาวนุ่มค่อนข้างหนาแน่นคลุมต้น มักจะแตกแขนงทางด้านข้าง ทำให้ทั้งกอมีลักษณะคล้ายมือ ต้นค่อนข้างแนบกับเปลือกไม้
ใบ :
รูปรี ขนาด 6-8 ? 1.5 ซม. แผ่นใบบางและอ่อน มีขนคลุมทั้งสองด้านเช่นเดียวกับที่ลำต้น แต่ขนที่ใบมักจะกระจายห่างกว่าที่ต้น ทิ้งใบก่อนออกดอก
ดอก :
ช่อดอกสั้นเกิดใกล้ยอด มีช่อละ 1-2 ดอก ก้านดอก ยาว 3-4 ซม. ขนาดดอก 2.5-3 ซม. ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห์
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้ง ป่าสน ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่าและลาว

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : ปัจจุบันพบน้อยลงมากในธรรมชาติ
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554